Chính Sách Bảo Mật Thông Tin

1-    Mục đích và phạm vi thu thập thông tin

Việc thu thập dữ liệu chủ yếu trên website xuongthuocbac.com.vn bao gồm: email, điện thoại, tên đăng nhập, mật khẩu đăng nhập, địa chỉ khách hàng (thành viên). Đây là các thông tin mà xuongthuocbac.com.vn yêu cầu khách hàng cung cấp  khi sử dụng sản phẩm nhằm đảm bảo quyền lợi cho người tiêu dùng.

Trong quá trình giao dịch thanh toán tại xuongthuocbac.com.vn, xuongthuocbac.com.vn chỉ lưu giữ thông tin chi tiết đơn hàng đã thanh toán của khách hàng, các thông tin khách hàng sẽ được mã hóa để đảm bảo an toàn.

xuongthuocbac.com.vn cũng sẽ sử dụng cả thông tin nhận diện cá nhân khách hàng và một số thông tin nhận diện phi cá nhân (như cookie, đại chỉ IP, loại trình duyệt,…) để gia tăng khả năng đáp ứng của xuongthuocbac.com.vn, cũng như nhằm phát triển những chức năng, tính năng và dịch vụ mới theo những xu hướng và sở thích đang diễn tiến.

Khách hàng sẽ tự chịu trách nhiệm về bảo mật và lưu giữ mọi hoạt động sử dụng dịch vụ dưới tên đăng ký, mật khẩu và hộp thư điện tử của mình. Ngoài ra, khách hàng có trách nhiệm thông báo kịp thời cho xuongthuocbac.com.vn về những hành vi sử dụng trái phép, lạm dụng, vi phạm bảo mật, lưu giữ tên đăng kí và mật khẩu của bên thứ ba để có biện pháp giải quyết phù hợp.

2-    Phạm vi sử dụng thông tin

xuongthuocbac.com.vn sử dụng thông tin thành viên cung cấp để:

–       Cung cấp các dịch vụ đến thành viên;

–       Gửi các thông báo về các hoạt động trao đổi thông tin giữa các thành viên xuongthuocbac.com.vn

–       Ngăn ngừa các hoạt động phá hủy tài khoản người dùng của thành viên hoặc các hoạt động giả mạo thành viên

–       Liên lạc và giải quyết với thành viên trong những trường hợp đặc biệt.

–       Không sử dụng thông tin cá nhân của thành viên ngoài mục đích xác nhận và liên hệ có liên quan đến giao dịch tại xuongthuocbac.com.vn.

–       Trong trường hợp có yêu cầu của pháp luật: xuongthuocbac.com.vn có trách nhiệm hợp tác cung cấp thông tin cá nhân thành viên khi có yêu cầu từ cơ quan Tư pháp bao gồm: Viện kiểm sát, tòa án, cơ quan công an điều tra liên quan đến hành vi vi phạm pháp luật nào đó của thành viên, ngoài ra không ai có quyền xâm phạm thông tin cá nhân của thành viên.

3-    Thời gian lưu trữ thông tin

Dữ liệu cá nhân của thành viên sẽ được lưu trữ cho đến khi có yêu cầu hủy bỏ hoặc tự thành viên đăng nhập và thực hiện hủy bỏ nó. Còn lại trong mọi trường hợp thông tin cá nhân của mọi thành viên sẽ được bảo mật trên máy chủ của xuongthuocbac.com.vn.

4-    Địa chỉ của đơn vị thu thập và quản lý thông tin cá nhân

Công ty TNHH TM DV PHAN TRÍ

Địa chỉ: 160/26 Trần Hưng Đạo, Đông hòa, Dĩ an, Bình Dương

Số điện thoại: 0967891828

Email: xuongthuocbacphantri@gmail.com

5-    Phương tiện và công cụ để người dùng tiếp cận và chỉnh sửa dữ liệu cá nhân của mình.

Thành viên có quyền tự kiểm tra, cập nhật, điều chỉnh hoặc hủy bỏ thông tin cá nhân của mình bằng cách đăng nhập tài khoản và chỉnh sửa thông tin cá nhân hoặc yêu cầu xuongthuocbac.com.vn thực hiện việc này.

Thành viên có quyền gửi khiếu nại về việc lộ thông tin cá nhân cho bên thứ ba đến Ban quản trị củaxuongthuocbac.com.vn. Khi tiếp nhận những phản hồi này, xuongthuocbac.com.vn sẽ xác nhận lại thông tin, có trách nhiệm trả lời lý do và hướng dẫn thành viên khôi phục và bảo mật lại thông tin.